Компютърен дизайн: инж. Миряна Сокачева, 2008 г.
1
2
3
История на Ловнострелческата организация "Сокол" е преиздадена като точно копие на оригинала, единствено в края на книгата е добавена страница съдържаща информация за изданието.