БЕКАСИ

Дъх топъл юг ни вече праща,
Топи се бързо сетне снег
И често в небесата гледам
На облаците буйни бег.

Бройници жерави кресливи
В строен ред над нас летят -
Далеч към север отминуват,
За свидни рожби да гнездят.

Но не мене жеравите радват,
За тех не трепне тъй духът -
След тех бекаси ще преминат,
За ден, за два ще спрат в лесът.

А вечер, слънце щом залезе,
Аз чакам в притъмнели път -
Че там, дор нощ тъмна разтеле
Бекаси влюбени летят.

                                    Ален мак

Компютърен дизайн: инж. Миряна Сокачева, 2008 г.
B
N