Компютърен дизайн: инж. Миряна Сокачева, 2008 г.
11. Със заповед Nо 145 § 4 от 20 май 1917 г. на командира на 2-и артилерийски полк Иван Сокачев е награден с военен орден "За храброст" IV степен, 1 кл. за бойна дейност и заслуги през войната 1915 - 1918 г.

12. От Заповед Nо 169 § 1 от 16 август 1917г. на командира на 2-и артилерийски полк за обявени в поход и сражения през 1916г. офицери, лекари и чиновници от полка е видно, че Иван Сокачев е:

- бил в походите: Кочериново-Беласица планина-София-Попово-Хайдар-Разград-Шумен-Михалич-Екисче-Добрич от 24 април до 5 септември;Добрич-Карали-Хасаче-Карабака от 12 до 16 септември; Топра Хисар-Осман факх-Мурфатлар-Кьор чешме от 21 до 25 октомври; Карол I-Рамни дежос и обратно от 21 до 25 октомври; Карол I-каварджи Коджалак-Вейдаут-Армутли-Телица-Принчипе Николае-Сомова от 15 до 27 декември.

- участвал в боевете при Добрич на 5 септември; в решителния бой при Добрич, Малко Чамурли, Чокарча на 7, 13 и 14 септември; при Кобадин на 18 и 19 септеври; при Казъл Мурад от 20 септември до 10 октомври; при Озунлар и Топра Хисар от 10 до 21 октомври; при Озун Осман факх, Мурфатлор, Доробанцу, Кьор чешме от 22 до 25 октомври; Каварджик, Коджалак, Бейдаут, Армутли, Телица, Принчипе Николае от 15 до 27 декември. На 27 декември с един взвод заема позиция при с. Сомова за охрана на Дунавски бряг, действа до 31 декември.

13. Със заповед Nо 86 § 6 от 9 октомври 1918 г. на началника на Варненския укрепен пункт капитан Иван Сокачев е награден с военен орден "За заслуги" V степен.

14. Със заповед Nо 355 от 14 септември 1921 г. на министъра на войната Иван Сокачев е награден с орден "Св. Александър" IV степен за бойни отличия и заслуги през втория период на войната 1915/1918 г.

15. В заповед Nо 1-2 от 1 януари 1945 г. на Командира на I БА за обявяване личния състав под Nо 258 е подполковник Иван Ангелов Сокачев, началник секция в О.О.Снабдителен отдел.

16. Със заповед Nо 310 § 16 от 4 юли 1945 г. на началник щаба на I БА подполковник Иван Сокачев е отчислен на 1 юни 1945 г.  и е зачислен в състава на IV Български корпус.

17. В списък предоставен със служебно писмо Nо 7004 от 12 ноември 1945 г. на началника на войната за наградени със съветски ордени, фигурира подполковник Иван Ангелов Сокачев - награден с орден "Ал. Невски" съгласно заповед 091 от 22 април 1945 г. на главнокомандващия III УФ.

18. В списък от 1945 г. на началника на артилерията при I БА на офицери, представени за награда с орден "За храборост" фигурира подполковник Иван Ангелов Сокачев от гр. Враца за военен орден "За храброст" IV ст. с мотиви за упорита и творческа работа, отлична организация за снабдяването с боеприпаси при боевете на Драва Соболч и в уастъците на 10 и 12 дивизии.
B