Уважаеми Дами и Господа!

       Уважаеми почитатели на  подполковник Иван Анг. Сокачев!
       Драги роднини и приятели на семейство Сокачеви!

        С дълбоко чувство на признателност се обръщам към този
        почти забравен за обществото ЧОВЕК, който е обичал природата и
        родината си. Сега, като птицата Феникс той се възвисява над нас,
        възкресява се неговия завет чрез многобройните стихотворения  и
        статии за екологията, за природата: за нашия дълг - НЕ само
        да ползваме, НО и максимално да се грижим и я пазим !


Компютърен дизайн: инж. Миряна Сокачева, 2008 г.
B
N
1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11