Компютърен дизайн: инж. Миряна Сокачева, 2008 г.
B
N
1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11