УЧАСТИЯ НА ИВАН СОКАЧЕВ В ЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Ловно-стрелческо дружество - Враца - Председател - 1914 - 1916 г.

Ловно-стрелческо дружество - Варна - Председател - 1922 г.

Развъдна станция "Шерба" - създател на станцията 1931 г. - по това време близо 10 години управител на Горско стопанство "Тича"

Международен ловен съвет - Българско ловно - стопанска организация - става негов член през 1931 г. по инициатива и благодарение личните си контакти с граф Вл. д'Адикс - главен секретар на МЛС

Ловно-стопанска  дейност   на  БЛСО   "Сокол"   -   завеждащ  -  Иван Сокачев.

Научен комитет при БЛСО "Сокол" - занимава се с живота, опити за развъждане на чужди вид дивеч, мерки за предотвратяване епидемии и т.н. - член на комитета.

Български олимпийски комитет - член в качеството си на секретар на БЛСО

Съюз за защитана родната природа - член. Един от инициаторите за създаването му, както за и на Закона за лова, който поставя под закрила всички полезни животни и птици, които нямат пряка връзка с ловното дело.

Клуб "Приятели на кучето" - създаден с цел подобряване расата на ловните кучета - 1933 г. - секретар

Дирекция на младите стрелци -1933 г. - директор

Върховен стрелкови сомитет -1938 г. - председател

България    е    първата   страна,    обединила    младежта    на    спортно - стрелковата дейност в името на ловното дело.

Ловджийска кооперативна централа "Ловец" - член на УС - 1934 год. - централата се отделя самостоятелно от ЛСО.

"Марш на младите стрелци", "Марш на варненските ловци" - автор на текста.

"Ловен алманах", "Лововъд" - първи учебници за ловно образование - автор

Списание "Ловец", сп. "Ловна просвета", сп. "Коопловец"- Дългогодишен редактор и сътрудник
Компютърен дизайн: инж. Миряна Сокачева, 2008 г.