Молим за съдействие по издирване на
роднини, данни и полезни материали
за живота и дейността на
Подп. Иван А. Сокачев /Ален мак/
                                        За контакти:

тел.:   0049 3362 886 672                GSM 0049 179 140 3699
факс: 0049 3362 886 673                GSM 00359 877 671 267
e-mail: swetla.sokatschewa@onlinehome.de
Skype: swetla.sokatschewa
Компютърен дизайн: инж. Миряна Сокачева, 2008 г.